Workshop OR aan zet

Ondernemingsraden zijn door hun contact met collega’s en de aanwezigheid op de werkvloer goed op de hoogte van wat er in een organisatie speelt. De OR is een verbindende factor tussen werkgever en werknemers. Negatief gedrag is zelden incidenteel en dat vraagt een organisatiebrede aanpak. Preventie en een goed beleid zijn belangrijk. Bij deze workshop staat de vraag centraal: Hoe kan de OR een goede bijdrage leveren aan het voorkomen en aanpakken van PSA (psychosociale arbeidsbelasting)?

Wat kunt u verwachten van deze workshop?

Ondernemingsraden zijn vanwege hun betrokkenheid bij medewerkers uitermate geschikt om het probleem organisatiebreed op te pakken.
Na het volgen van deze workshop heeft de OR een bruikbaar actieplan opgesteld. 

De workshop beantwoord de volgende vragen:

 • Welke vormen van pesten komen het meeste voor?
 • Wanneer wordt plagen pesten?
 • Hoe vaak komt pesten op de werkvloer voor?
 • Wat is de rol van leidinggevenden?
 • Wat is de rol van de OR?
 • Hoe kan je ongewenst gedrag voorkomen?
 • Hoe maak je een beleid rondom ongewenst gedrag?
 • Hoe zorg je ervoor dat dit beleid actief wordt nageleefd?

  Meer informatie
  De workshop duurt 4 uur. De kosten zijn € 698,- (exclusief btw en de reis- en parkeerkosten van de trainer).
  Omdat wij graag een interactieve workshop geven, is het maximum aantal deelnemers per workshop 10 personen.

  Heeft u nog vragen of wilt u een workshop aanvragen? Vul onderstaand contactformulier in of stuur ons een mail.

   

  11 + 15 =