Webinar voor OR-leden

Ondernemingsraden zijn door hun contact met collega’s en de aanwezigheid op de werkvloer goed op de hoogte van wat er in een organisatie speelt. De OR is een verbindende factor tussen werkgever en werknemers.
Negatief gedrag is zelden incidenteel en dat vraagt een organisatiebrede insteek.

Ook preventie en beleid zijn belangrijk. Bij deze webinar staat de vraag centraal: Hoe kan de OR een goede bijdrage leveren aan het voorkomen en aanpakken van PSA (psychosociale arbeidsbelasting)?

Na het volgen van deze webinar heeft de OR antwoorden op de vragen:

  • Welke vormen van pesten komen het meeste voor?
  • Wanneer wordt plagen pesten?
  • Hoe vaak komt pesten voor op de werkvloer?
  • Wat is de rol van leidinggevenden?
  • Hoe kan je ongewenst gedrag voorkomen?
  • Wat is de rol van de OR?
  • Hoe kun je beleid maken rondom ongewenst gedrag?
  • Hoe kan dit beleid actief worden nageleefd?

Meer informatie
De webinar kost € 25,00. Dan kunt u een maand lang deze webinar bekijken, zo vaak u wilt. Bekijk deze bijvoorbeeld eerst zelf en organiseer dan een bijeenkomst met de hele OR om de webinar gezamenlijk te bekijken of om de geleerde technieken in de praktijk te brengen.

Hiernaast bieden wij ook webinars voor:

Vul het onderstaande formulier in om uw webinar(s) aan te vragen. Binnen 1 werkweek krijgt u een factuur voor de webinar(s). Zodra deze is betaald, ontvang u uw unieke link met inlogcode naar de webinar. Deze is alleen te gebruiken door de aanvrager van de webinar en mag dus niet gedeeld of verspreid worden. Mochten er nog vragen zijn, staan we u graag te woord via info@pestenpreventie.nl.