10 mei 2016

Workshop ‘OR aan zet’ binnen gemeenten

gemeentenOndernemingsraden zijn door hun contact met collega’s en de aanwezigheid op de werkvloer goed op de hoogte van wat er in een organisatie speelt. De OR is een verbindende factor tussen werkgever en werknemers. Negatief gedrag is zelden incidenteel en dat vraagt een organisatiebrede insteek. Ook preventie en beleid zijn belangrijk. Bij deze workshop staat de vraag centraal: Hoe kan de OR een goede bijdrage leveren aan het voorkomen en aanpakken van PSA (psychosociale arbeidsbelasting)?

Deze workshop is speciaal voor ondernemingsraden binnen gemeenten en geeft extra aandacht aan de werking van gemeenten en het ambtenarenrecht.

Wat kunt u verwachten?

Ondernemingsraden zijn vanwege hun betrokkenheid bij medewerkers uitermate geschikt om het probleem organisatiebreed op te pakken. Na het volgen van deze workshop heeft de OR een bruikbaar actieplan opgesteld en heeft men antwoorden op de vragen:

  • Welke vormen van pesten komen het meeste voor?
  • Wanneer wordt plagen pesten?
  • Hoe vaak komt pesten voor op de werkvloer?
  • Wat is de rol van leidinggevenden?
  • Hoe kan je ongewenst gedrag voorkomen?
  • Wat is de rol van de OR?
  • Hoe kun je beleid maken rondom ongewenst gedrag?
  • Hoe kan dit beleid actief worden nageleefd?

Meer informatie?

De workshop duurt 3 uur. De kosten zijn € 498,- (exclusief btw en de reis- en parkeerkosten van de trainer). Omdat wij graag een interactieve workshop geven is het maximum aantal deelnemers per workshop 12 personen.

Voor meer informatie vult u onderstaand contactformulier in of mailt u naar info@pestenpreventie.nl